D&G Group WebShop

Pažnja: upotrebom ovog web sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primjenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj web sajt.

D&G Group D.O.O. može izmijeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmjenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posjetite ovu stranicu s vremena na vrijeme i provjerite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba web sajta
Sav materijal na ovom web sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji posjeduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Upotreba softvera
Ukoliko preuzmete bilo kakav softver sa ovog Sajta (u daljem tekstu “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa njegovim uslovima licenciranja (“Sporazum o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smijete preuzeti ili instalirati Softver prije nego što ste pročitali i prihvatili Sporazum o licenciranju softvera.

Informacije
Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji D&G Group d.o.o povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za povjerljive ili vlasničke. D&G Group d.o.o će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. D&G Group d.o.o nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, prijeteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Omogućeni načini plaćanja i opis procesa plaćanja
Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i sledećim bankama: Hipotekarna banka AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati dostavnoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Primjenjeni standardi i procesi u zaštiti podataka prilikom plaćanja karticama
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Kako se vrši povraćaj sredstava u slučaju plaćanja karticama?
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji
„Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard.”

“Please note that all payments will be effected in Euro (EUR). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of Visa/Mastercard.”

Privatnost
D&G Group D.O.O. zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle čuvati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posjećena i koliko ljudi je posjetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umjesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijedimo svoj Sajt.

D&G Group D.O.O. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a. D&G Group D.O.O. se ne smatra odgovornim niti je u obavezi da prati razgovore na chatu i samim tim ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.

Linkovi na druge sajtove
Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. D&G Group D.O.O. nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, D&G Group D.O.O. nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija
Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. D&G Group D.O.O. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namjenjene za rješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savjet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, D&G Group D.O.O. ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbjednosti ili odsustva grešaka. D&G Group D.O.O. može promijeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cijene navedene na sajtu u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a D&G Group D.O.O. se ne obavezuje da ga ažurira. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa D&G Group D.O.O. lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti
U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, D&G Group D.O.O., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obaviješten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci
Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru D&G Group D.O.O. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znakove ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. D&G Group maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Opšta politika zaštite privatnosti i podataka D&G Group D.O.O.
D&G Group D.O.O. poštuje Vašu privatnost. Bez obzira na to da li ste sa D&G Group-om u kontaktu oko proizvoda i/ili usluga kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd

Imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci, itd.

U Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka D&G Group D.O.O. („ova politika“), opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dijele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmjesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mjesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi D&G Group D.O.O. ili njima upravlja treća strana u ime D&G Group-a, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obavještenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obavještenjima o zaštiti privatnosti obavijestićemo Vas na primjeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mjestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsjetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova politika se primjenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja D&G Group D.O.O., Studentska br.8, lamela 2, i/ili D&G Group-ovi ovlašćeni prodavci, rešavaoci reklamacija i sl., zajedno navedeni u ovoj politici kao „D&G Group“, „mi“, „nas“ i „naš“.

Pri kraju ove politike možete pronaći neke definicije ključnih pojmova, upotrebljenih u ovoj politici.

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?
Organizacije odgovorne za obradu Vaših ličnih podataka su:

D&G Group D.O.O., Studentska br.8, lamela 2,;
Osnovna načela:
Cijenimo povjerenje koje nam ukazujete tako što nam povjeravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvijek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja D&G Group poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Zakonitost: Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.
Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija): Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.
Ograničenje svrhe: Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.
Tačnost: Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.
Sigurnost i zaštita ličnih podataka: Sprovodićemo tehničke i organizacione mjere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mjere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namjernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmjene i drugih nezakonitih oblika obrade.
Ograničenje čuvanja: Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtjev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.
Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.
Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:
Uvijek ćete biti jasno obavješteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obavještenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ako:
– ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obavještenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga; ili
– je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka; ili
– takvom obradom slijedimo legitimne interese, npr. D&G Group može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primjerima provjerila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavijestićemo Vas u obavještenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom; ili
– je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine,(plaćanje, mjesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, servisiranja, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila
Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka
Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavijestite nas o svim promjenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati. Odredićemo razumne mjere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup svojim ličnih podacima
Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtijevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke
Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahtjeve za garancijom i moguće zahtjeve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Zaštita Vaših ličnih podataka
Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mjere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka povjerićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti Vaših ličnih podataka.
(a) Povjerljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
(b) Cjelovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promjena neovlašćenih trećih strana.
(c) Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

Prosleđivanje ličnih podataka
U pogledu svrhe prikupljanja Vaših ličnih podataka možemo ih proslijediti, otkriti ili omogućiti pristup kategorijama korisnika navedenima u nastavku, a koji te podatke obrađuju u skladu sa navedenom svrhom. Od njih zahtjevamo da uvijek budu u skladu sa važećim pravnim propisima, pravilima zaštite ličnih podataka i da posvećuju izuzetnu pažnju poverljivosti Vaših ličnih podataka.

Upotreba društvenih medija
Ako se u D&G Group alatima (internet stranica, portal …) prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook naloga), D&G Group će zabilježiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa proslijeđivanjem svojih ličnih podataka koje je D&G Group zabilježio pomoću svog alata. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.

Pravne informacije:
Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrijede zakonodavne odredbe.

D&G Group može ova pravila promijeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete provjeravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promjenama.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA
Šta su „kolačići“?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačići obezbjeđuju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi vam korišćenje sajta bilo udobnije.

Kako treća lica koriste „kolačiće“ na D&G Group sajtu?

Kako bi obezbijdili određene usluge na svom web sajtu, kompanija D&G Group može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje vjeruje da će vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu, takođe, koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. „Kolačiće“ trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.

Koje „kolačiće“ koristimo?

Kompanija D&G Group na svom web sajtu koristi tri tipa kolačića:

  1. Kolačiće funkcionalnosti
  2. Kolačiće analitike
  3. Kolačiće marketinga i oglašavanja

Kolačići funkcionalnosti

Kolačići funkcionalnosti nam pomažu da unaprijedimo vaše korisničko iskustvo prilikom posjete našem sajtu. Primera radi, kolačići funkcionalnosti omogućavaju uporedni prikaz tehničkih karakteristika dva ili više proizvoda i omogućavaju sajtu da upamti korisnikove preferencije.

Kolačići analitike

Kolačići analitike nam omogućavaju da unaprijedimo sveukupno korisničko iskustvo na D&G Group sajtu prikupljanjem relevantnih analitičkih podataka. Takođe, kolačići analitike nam pomažu da evidentiramo i zabilježimo poteškoće koje ste imali pri posjeti D&G Group sajtu i pokazuju nam performanse i efektnost našeg digitalnog oglašavanja.

Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Kolačići marketinga i oglašavanja

Kolačići marketinga i oglašavanja pomažu kompaniji D&G Group i njenim partnerima da vam prikažu relevantne oglase, koji su u skladu sa vašim interesima i koji vam mogu biti značajniji od drugih, nepersonalizovanih digitalnih oglasa. Takođe, možemo koristiti kolačiće iz grupe marketinga i oglašavanja da bismo ograničili broj prikazivanja istog oglasa na D&G Group sajtu, kao i da ocijenimo stepen efektivnosti naših digitalnih marketinških kampanja. Ovaj tip kolačića nam omogućava prikazivanje personalizovanih reklama na sajtovima naših partnera, na društvenim mrežama, kao i na sajtovima za pretraživanje sadržaja interneta, kao što je www.google.com.

Više informacija o kolačićima marketinga i oglašavanja možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Pravne informacije:
Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrijede zakonodavne odredbe.

D&G Group može ova pravila promijeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete provjeravati na našem web sajtu i na taj način saznati više o promjenama.

Copyright © by D&G Group, Sva prava zadržana.

Vaša korpa zatvori